Disclaimer

Algemeen

WDB Trading (Kamer van Koophandel 66864186), verleent u hierbij toegang tot wdbtrading.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. WDB Trading behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

WDB Trading spant zich in om de inhoud van wdbtrading.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op wdbtrading.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met WDB Trading.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WDB Trading en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WDB Trading, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.